Incasso

GERECHTELIJK

Meestal verloopt een gerechtelijke procedure snel en vlekkeloos. Reguliere procedures duren ongeveer 4 weken. Echter, wanneer de debiteur verweer voert, dan wordt de case behandeld door de rechter. Hierbij zijn schriftelijke reacties tussen de eisende partij en de debiteur van groot belang. Wanneer dit niet voldoende wordt gedaan, volgt meestal een comparitie. Dit houdt in dat beide partijen mondeling worden gehoord door de rechter. Doordat wij voor u de schriftelijke reacties veelal uit handen nemen, kunnen we dit stadium voor u voorkomen.