Incasso

BUITEN GERECHTELIJK

In de minnelijke fase schrijven wij de debiteur aan voor de openstaande facturen. De incassokosten en rente berekenen wij door aan de debiteur. Als incassobureau hanteren wij korte termijnen in de sommaties omdat wij graag snel het openstaande bedrag voor u incasseren. Wij gebruiken hiervoor verschillende methodes: sms, e-mail en eventueel zelfs een bezoek aan het bedrijf of huis van de debiteur. We ontzorgen u volledig wanneer u de incasso opdracht bij ons neerlegt.